ÓRGANOS DIRECTIVOS DE ESPALGODÓN
PRESIDENTE
D. DIMAS RIZZO LÓPEZ
VICEPRESIDENTE
D. MIGUEL LÓPEZ
SECRETARIO
D. RICARDO SERRA
TESORERO
D. MANUEL CANO PECCI
VOCAL
D. RAFAEL MERINO
VOCAL
FRANCISCO MORENO